Telefon

(+45) 5885 4484

Email

fyshoeng@gmail.com

Adresse

Østergade 2B
4270 Høng

Er du forhindret i at komme til aftalt tid, skal der meldes afbud senest kl. 9:00 på behandlingsdagen. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves gældende takst i forhold til sygesikringstaksten.

Indrapportering af utilsigtede hændelser
Gå til hjemmesiden: www.stsp.dk